Shromáždění členů GCCSH

Datum akce: 
01.03.2020

1.3.2020 od 15:00 se bude konat Shromáždění členů GCCSH v restauraci U kováře Matěje na Veselém kopci. Připomínáme, že každý člen s hlasovacím právem může být na Shromáždění členů zastoupen na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat pouze jednoho dalšího člena GCCSH.

Program:

·        Zahájení

·        Volba komisí (mandátová, návrhová)

·        Zpráva prezidenta

·        Zpráva o hospodaření

·        Zpráva revizora

·        Zpráva komise STK

·        Zpráva komise pro práci s mládeží

·        Různé a diskuze

·        Usnesení

Závěr