Shromáždění GCCSH

Datum novinky: 
22.07.2021

Vážené členky a členové GCCSH,

rádi bychom Vás pozvali na Členské shromáždění GCCSH. V původním termínu (28.2.) nám jej Covidová opatření nedovolila uspořádat. Nový termín byl výborem stanoven na 7.8. od 17:00 v klubovně ve Svobodných Hamrech.

Pozvánky byly členům rozeslány mailem. Program naleznete zde v článku.

Toto Shromáždění členů bude dle našich stanov volební. Do orgánů GCCSH může kandidovat každý člen. Pokud uvažujete o zapojení v některé z funkcí v našem golfovém klubu, dejte vědět ideálně předem Janu Peroutkovi na prezident@gccsh.cz. Připomínáme, že každý člen s hlasovacím právem může být na Shromáždění členů zastoupen na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat pouze jednoho dalšího člena GCCSH. Vzor plné moci najdete na našich webových stránkách v sekci pro členy.

Program:

• Zahájení

• Volba komisí (mandátová, návrhová, volební)

• Zpráva prezidenta

• Zpráva o hospodaření

• Zpráva revizora

• Zpráva STK

• Volby do orgánů GCCSH

• Různé a diskuze

• Usnesení a Závěr

Těším se s vámi na viděnou!

 

Za GCCSH

Jan Peroutka