Shromáždění členů GCCSH

Datum novinky: 
06.02.2020


1.3.2020 od 15:00 se bude konat Shromáždění členů GCCSH


v restauraci U kováře Matěje na Veselém kopci

 

Připomínáme, že každý člen s hlasovacím právem může být na Shromáždění členů zastoupen na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat pouze jednoho dalšího člena GCCSH. Vzor plné moci najdete na našich webových stránkách v sekci pro členy.

V případě hezkého počasí provedeme první jarní odpal. O všem budete včas informováni

Program:

• Zahájení

• Volba komisí (mandátová, návrhová)

• Zpráva prezidenta

• Zpráva o hospodaření

• Zpráva revizora

• Zpráva komise STK

• Zpráva komise pro práci s mládeží

• Různé a diskuze

• Usnesení

• Závěr