Krizový stav a golf od 12.10. do 25.10.2020

Datum novinky: 
12.10.2020

Vážení golfisté a golfistky. Dnešním dnem začala, na minimálně 14 dní, platit nová krizová opatření již s velkým dopadem do golfového prostředí. Níže přinášíme celé stanovisko právní komise CGF. Ve zkratce je pro nás nejdůležitější poslední věta :
Závěrem lze shrnout, že od pondělí 12. 10. 2020 lze do doby vydání nových opatření provozovat golfovou hru prakticky výhradně jako individuální volnočasovou aktivitu.
Z tohoto důvodu je meziklubové utkání HAMRY x BROD ( 17.10. ) ZRUŠENO !!!
HCP úterý běží vzhledem k jeho charakteru a počtu hráčů do 20 bez omezení

Shrnutí dopadů do golfového prostředí:
1. Turnaje
a) do 20 osob – nejsou zakázány
b) nad 20 osob – zcela zakázány, neboť se jedná o výslovně zakázané hromadné sportovní akce (čl. I. odst. 1. písm. a).

2. Individuální hra – není zakázána, platí dílčí omezení, neboť ve smyslu čl. I. odst. 1. je třeba na skupinu hráčů ve flajtu pohlížet jako na hromadnou akci o počtu osob rovnající se počtu osob ve flajtu (tedy ve smyslu pravidel golfové hry maximálně 4 osoby), přičemž je třeba dbát ustanovení před středníkem, podle kterého jsou osoby povinny udržovat odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

3. Tréninky – je třeba postupovat obdobně jako u individuální hry.

4. Tréninky dětských skupin (6-18 let) – jejich konání je výslovně zakázáno (čl. I. odst. 2. poslední odrážka)!!!

5. WC, šatny, sprchy – zakázáno – z dikce krizového opatření vyplývá, že se jedná o tzv. vnitřní prostory venkovních sportovišť, jejichž provoz je ustanovením čl. I. odst.2 sedmá odrážka výslovně zakázán. Je zřejmé, že je nutné se vypořádat s tím, že návštěvníci budou mít v průběhu golfové hry, resp. před jejím započetím či po jejím skončení potřebu použít WC. Použití WC, jakožto vnitřního prostoru venkovního sportoviště, je však zakázáno, takže je tuto záležitost třeba řešit jiným způsobem - např. mobilní WC nenaplňuje definici vnitřního prostoru venkovního sportoviště, stejně tak jako WC, které je součástí restaurace v areálu.

Ohledně používání WC v restauraci upozorňujeme na úskalí, které je skryto v povinnosti provozovatele restaurace dle č. II. odst. 1. písm. e), podle kterého provozovatel nesmí vpustit do restaurace více zákazníků, než je míst k sezení (celkový počet míst k sezení je omezen jinými povinnostmi vyplývajícími ze stejného odst. 1.). Zjednodušeně řečeno, v případě, že bude kapacita restaurace plně obsazena, nebude smět personál vpustit do prostor restaurace (tedy na WC) nikoho z venku. Je tedy třeba mít toto na zřeteli a držet v restauraci několik neobsazených míst jako „rezervní kapacitu“ pro návštěvníky WC z venku.
6. Indoory – nelze vůbec používat, jejich provoz je výslovně zakázán (čl. I. odst. 2. sedmá odrážka).

7. Restaurace – veškerá omezení a zákazy jsou detailně popsány v čl. II. odst. 1., upozorňujeme však na stále trvající povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách staveb dle mimořádného opatření MZ, doporučujeme si důkladně pasáž ohledně restaurací v přiloženém krizovém opatření č. 996, prostudovat – kupříkladu upozorňujeme na zákaz možnosti připojení se k internetu pro veřejnost.

8. Golfová recepce:
a) je provozována samostatně – nelze provozovat, neboť platí zákaz provozu vnitřních prostor venkovních sportovišť (čl. I. odst. 2. sedmá odrážka) – v takovém případě lze řešit „okénkem“,
b) je součástí i. restaurace – v takovém případě je třeba plně respektovat veškerá omezení týkající se restaurace (viz výše),
ii. shopu – lze provozovat, v takovém případě se uplatní pouze omezení v rámci čl. II. odst. 5. – pozor na omezení, podle kterého mohou vstupovat a pobývat skupinky nejvýše dvou osob (ustanovení o dětech je na konci odstavce 5.) s tím, že mezi těmito skupinami musí být rozestup alespoň 2 metry. I zde nadále platí povinnost nošení roušek.

Závěrem lze shrnout, že od pondělí 12. 10. 2020 lze do doby vydání nových opatření provozovat golfovou hru prakticky výhradně jako individuální volnočasovou aktivitu.
V Praze dne 9. října 2020
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda