Členské shromáždění

Datum novinky: 
12.02.2018

Vážení členové,

letošní členské shromáždění GCCSH se bude konat v neděli 18. 3. od 15 hodin v restauraci St. Patrick v Pardubicích. Všem členům klubu budou nejpozději 3 týdny před konáním poštou odeslány "Hamerské Novinky" s pozvánkou a pokyny pro uhrazení členského poplatku na 2018.
Pokud Vám dopis nedorazí, tak na Vás pravděpodobně nemáme aktuální adresu. V tomto případě nás prosím kontaktujte.

Program členského shromáždění:

• Zahájení
• Volba komisí (mandátová, návrhová)
• Zpráva prezidenta
• Zpráva o hospodaření
• Zpráva revizora
• Zpráva komise STK
• Zpráva komise pro práci s mládeží
• Zpráva komise pro hřiště
• Různé a diskuze
• Usnesení
• Závěr

Přijďte na členské shromáždění! Čeká Vás představení nového managera a další novinky pro sezónu 2018.
Odměnou za účast může pak být přímo na místě členská kartička pro rok 2018.

Každý člen GCCSH s hlasovacím právem může být na shromáždění členů zastoupen na základě plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřená. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat pouze jednoho dalšího člena GCCSH. Vzor plné moci najdete na našich webových stránkách v sekci pro členy.

Těšíme se na shromáždění členů na shledanou :-)