Místní pravidla

Místní pravidla:

- Žlutá trestná území jsou vyznačena žlutými kolíky.

- Červená trestná území jsou vyznačena červenými kolíky.

- Půda v opravě je vyznačena modrou barvou, hra z ní je zakázána a hráč musí vzít plnou úlevu.

- Po levé straně drah č.5 a 9 je bílými kolíky vyznačen vnitřní aut, který platí pouze pro hru na této jamce.

- Po pravé straně dráhy č.7 je bílými kolíky vyznačen vnitřní aut, který platí pouze pro hru na této jamce.

- Koleje od vozidel, nezatravněná místa větší než složená scorecard a krtince jsou považovány za půdu v abnormálním stavu.

- Od stromů menších než je celková výška hráče s nataženou rukou a holí směrem vzhůru je hráč povinen vzít plnou beztrestnou úlevu.

 

Základní pravidla golfové etikety platná na hřišti GCCSH:

 • Dodržuj etiku oblékání a dbej, ať ji dodržují i tví hosté
 • Vždy nahlaš započetí své hry v recepci
 • Chovej se při hře tiše a kultivovaně
 • Nenarušuj koncentraci spoluhráčů
 • Dodržuj pravidla fair play a rychlost hry
 • Na jamkovišti oprav stopy po dopadu míčku
 • Vrať a zašlápni vyseknutý „řízek“
 • Neprováděj cvičný švih na odpališti
 • Urovnej po sobě písek v bunkru
 • Uvolni hrací dráhu rychlejšímu flightu i bez požádání vždy, kdykoli je před Tebou alespoň jedna celé dráha volná
 • Vždy dbej na to, abys zanechal hřiště v lepším stavu než bylo před započetí tvé hry
 • Odpadky a nedopalky odhazuj do příslušných nádob
 • Přichází-li bouřka, okamžitě přeruš hru
 • Po ukončení turnajové hry neprodleně odevzdej skorkartu podepsanou tebou i zapisovatelem
 • Při opakovaném porušení některého z těchto pravidel, může být hráč vykázán ze hřiště, případně diskvalifikován z turnaje, bez nároků na vrácení hracích poplatků.