Členské poplatky

 

Vstupní poplatky

Cena

Dospělí, důchodce * 10.000,-
Mládež do 15 roků, studenti do 25 let* 1.000,-

* V případě vstupu do klubu platí nový člen pouze vstupní poplatek a roční hrací poplatek pro daný rok je ZDARMA!

Roční hrací poplatky

Cena

Dospělý 6.500,-
Studenti do 25 let, důchodci do 70 let 2.500,-
Mládež do 18 let, důchodci nad 70 let 1.400,-
Mládež do 12 roků   700,-

Slevy:

 • V případě, že doporučíte do klubu nového člena, který si zakoupí dospělé aktivní členství, získáváte slevu 2 000,-Kč ze svého ročního členského příspěvku na následující rok. Sleva platí pouze pro ty stávající členy, kteří si platí aktivní roční členský příspěvek. Pro více informací kontaktujte manažera klubu.
   
 • Studenti, kteří v roce 2016 nedovrší 26 let, platí snížený roční poplatek 2.500,-Kč. Je třeba předložit potvrzení o studiu. Poplatky jsou platné jen pro studenty denního studia, neplatí pro dálkově studující. Potvrzení z fakulty musí obsahovat "student denního studia" a musí být zasláno na klub e-mailem nebo poštou.
   
 • Senioři, kteří předloží důchodový výměr, mají nárok na snížený roční hrací poplatek ve výši 2.500,-Kč. Musí být zasláno na klub e-mailem nebo poštou.

Možnosti úhrady poplatků:

 1. Převodním příkazem 

  Číslo účtu:                19-6013850247/0100
  Variabilní symbol:   Vaše členské registrační číslo (7 čísel)
  Poznámka:                Jméno a příjmení
   

 2. Složením hotovosti

  Číslo účtu:                19-6013850247/0100
  Variabilní symbol:   Vaše členské registrační číslo (7 čísel)
  Jako variabilní symbol neuvádějte prosím rodné číslo. 
   

 3. Platbou složenkou typu A

  Název účtu adresáta:              GCCSH
  Název a sídlo pen. ústav:       KB Hlinsko
  Číslo účtu:                                 19-6013850247/0100
  Variabilní symbol                    Vaše členské registrační číslo (7 čísel)
  (preferovaná varianta – převodní příkaz nebo složení hotovosti)

Roční hrací poplatky prosím uhraďte do 15. března daného roku. Děkujeme!